Repertoire

Solo Met andere musici
Klassiek gitaar repertoire
Sor, Mertz mp3
Tarrega, Barrios mp3
Villa Lobos
Albeniz, Grandos
Dyens
eigen composities mp3
etc.

Jazz-standard repertoire
Jobim, Bonfa
Django Reinhardt
Garner mp3
Mercer
Dyens
eigen composities
etc.

Twee Gitaren

Gitaar en Piano

Gitaar en Cello mp3

Luit/Gitaar en Blokfluit

Gitaar/Piano en Saxofoon:

Swinging Easy info

Gitaar en Zang mp3

Etc.

Authentiek repertoire
Renaissanceluit repertoire mp3
Barokluit repertoire
Basso Continuo
Koraalpartita's mp3
eigen composities
etc.
Overig repertoire
flamenco, bossa nova
ragtime info
bewerkingen van
folksongs mp3
en popsongs
etc.

Print versie folder (pdf) Programma voorbeeld (pdf)